Poprawna pisownia

nadarzając

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na darzając

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadarzajonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadażając

Niepoprawna pisownia