Poprawna pisownia

nadwyżki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadwyrzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad wyżki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwyszki

Niepoprawna pisownia