Poprawna pisownia

nadwerężać

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

nadwyrężać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad werężać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwerenżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadweręrzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad wyrężać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwyrenżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwyręrzać

Niepoprawna pisownia