Niepoprawna pisownia

nadrzerka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadżerka

Poprawna pisownia