Poprawna pisownia

nadnaturalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natnaturalne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad naturalne

Niepoprawna pisownia