Właściwa pisownia frazy nade mną to pisownia rozdzielna, bez względu na kontekst danego zdania – zapis łączny będzie stanowił zawsze błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

nademną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nade mną

Poprawna pisownia