Niepoprawna pisownia

nad wrażliwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadwrażliwi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadwrarzliwi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

natwrażliwi

Niepoprawna pisownia