Niepoprawna pisownia

naczele

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na czele

Poprawna pisownia