Poprawna pisownia

nacięcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naciencie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ciencie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na cięcie

Niepoprawna pisownia