Poprawna pisownia

na zgodę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na z godę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na zgode

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nazgodę

Niepoprawna pisownia