Niepoprawna pisownia

hłosta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłosta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chuosta

Niepoprawna pisownia