Niepoprawna pisownia

kordła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kołdra

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

koudra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kołudra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kołtra

Niepoprawna pisownia