Niepoprawna pisownia

na wionzał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nawiązał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wiązał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawionzał

Niepoprawna pisownia