Niepoprawna pisownia

na psuł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napsuł

Poprawna pisownia