Niepoprawna pisownia

na przekur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na przekór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naprzekur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pszekór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pżekór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prze kór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naprzekór

Niepoprawna pisownia