Niepoprawna pisownia

na prostowała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naprostowała

Poprawna pisownia