Poprawna pisownia

na pożarcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na porzarcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napożarcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naporzarcie

Niepoprawna pisownia