Niepoprawna pisownia

na pisało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisało

Poprawna pisownia