Niepoprawna pisownia

na pić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napić

Poprawna pisownia