Niepoprawna pisownia

na liczyły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naliczyły

Poprawna pisownia