Niepoprawna pisownia

na brały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nabrały

Poprawna pisownia