Niepoprawna pisownia

na brałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nabrałaś

Poprawna pisownia