Niepoprawna pisownia

na brał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nabrał

Poprawna pisownia