Poprawna pisownia

na bieżąco

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na bierząco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nabieżąco

Niepoprawna pisownia