Niepoprawna pisownia

myślała by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

myślałaby

Poprawna pisownia