Niepoprawna pisownia

do jeżdżam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dojeżdżam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dojeszdżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dojerzdżam

Niepoprawna pisownia