Niepoprawna pisownia

mószom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

muszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

muszom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mószą

Niepoprawna pisownia