Niepoprawna pisownia

mószle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

muszle

Poprawna pisownia