Niepoprawna pisownia

mószla

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

muszla

Poprawna pisownia