Poprawna pisownia

wydłużony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłurzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wydłóżony

Niepoprawna pisownia