Niepoprawna pisownia

niepopsuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie popsuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po psuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepo psuje

Niepoprawna pisownia