Poprawna pisownia

młody

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

muody

Niepoprawna pisownia