Niepoprawna pisownia

milionuw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

milionów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

miljonów

Niepoprawna pisownia