Niepoprawna pisownia

miał byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

miałbyś

Poprawna pisownia