Niepoprawna pisownia

nie zadbana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadbana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie za dbana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza dbana

Niepoprawna pisownia