Niepoprawna pisownia

nie planowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieplanowany

Poprawna pisownia