Poprawna pisownia

marży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

marrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marszy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa marsz.