Poprawna pisownia

martwiłbym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwił bym

Niepoprawna pisownia