Niepoprawna pisownia

Marjoli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Marioli

Poprawna pisownia, znaczenie: formia imienia żeńskiego „Mariola”.


Niepoprawna pisownia

Mariolii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Marjolii

Niepoprawna pisownia