Niepoprawna pisownia

mam nadzieje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mam nadzieję

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mamnadzieje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mamnadzieję

Niepoprawna pisownia