Poprawna pisownia

małżonka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

małużonka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małurzonka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małrzonka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maurzonka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maużonka

Niepoprawna pisownia