Niepoprawna pisownia

małoznaczący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mało znaczący

Poprawna pisownia