Poprawna pisownia

nie znały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznały

Niepoprawna pisownia