Niepoprawna pisownia

maho

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

macho

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

maczo

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: forma dopuszczalna jedynie w mowie potocznej.