Poprawna pisownia

łyżki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łyszki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łyrzki

Niepoprawna pisownia