Niepoprawna pisownia

lorza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

loża

Poprawna pisownia