Niepoprawna pisownia

lópa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lupa

Poprawna pisownia