Poprawna pisownia

Lidii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Lidji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Lidjii

Niepoprawna pisownia