Poprawna pisownia

niezgodności

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zgodności

Niepoprawna pisownia