Poprawna pisownia

liczba mieszkańców

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ilość mieszkańców

Niepoprawna pisownia